Strefa HomeBeata Wiernicka-Bełz

Właściciel, dyrektor zarządzający Architektury Personalnej. Doświadczony menedżer, dyrektor HR w przedsiębiorstwach z różnych branż, certyfikowany trener biznesu, konsultant HR, asesor AC/DC, BUSINESS - coach, CARIER - coach oraz DIET - coach, Master NLP, wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Politechnice Katowickiej, na Politechnice Łódzkiej, na UTH im H. Chodkowskiej w Warszawie, ekspert, wysokiej klasy specjalista w zakresie budowania i wdrażania rozwiązań HRM. Pasje: HRM, podróże - te bliskie i te dalekie, kultury i kuchnie krajów azjatyckich. Sposób na relaks: książka, film, odkrywanie górskich szklaków oraz szlaków spacerowych w okolicy, wycieczki rowerowe, narciarstwo zjazdowe.

W projektach doradczych i szkoleniowych wspiera przedsiębiorstwa i organizację w obszarze:

 • tworzenia błękitnego oceanu na niwie efektywnego, niepowtarzalnego zasobu jakim jest kapitał ludzki/ kapitał intelektualny, który wymaga posiadania i stosowania w organizacji profesjonalnych narzędzi definiujących i weryfikujących kompetencje ZL (np., proces doboru kadr, profile kompetencyjne, proces selekcji).
 • opracowania i wdrożenia skutecznego schemat działań zmierzających do zbudowania silnej strategii błękitnego oceanu, które wymaga stworzenia systemowych, elastycznych mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi (np. proces adaptacji, system ocen, modele rozwojowe, programy talentowe, itp.)
 • dążenia do „mistrzostwa osobistego”, poprzez rozwój kompetencji w trakcie udział w warsztatach, działaniach rozwojowych, procesach coachingowych. Pomoc w rozwoju kompetencji poprzez ujawnienie modeli myślowych, dokonanie refleksji na poligonie samoświadomości.

Architektura Personalna proponuje organizacjom wspólne działania w ramach błękitnego oceanu doradztwa HR oraz szkoleń dedykowane firmom zainteresowanych dynamicznym rozwojem zasobów ludzkich.

Dla organizacji zainteresowanych zainwestowaniem w kapitał ludzki i zdobyciem przewagi konkurencyjnej oferta jest w cenach promocyjnych, a wycenia dokonywana jest w oparciu o indywidualnie zdefiniowane, rzeczywiste potrzeby klienta na bazie celów strategicznych.

Strefa SzkoleńSzkolenia w zakresie:

 • Zasoby ludzkie i polityka personalna
 • Dobór kadr - rekrutacja i selekcja
 • Szkolenia i rozwój pracowników
 • System ocen
 • System motywacyjny
 • System wynagrodzeń
 • Talenty i ścieżki karier
 • Kompetencje
 • Komunikacją własna, zespołów, w organizacji
 • Zarządzanie zespołami
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Własna kariera - "praca marzeń"
×

Strefa Coachingu • Coaching
 • Carier coaching
 • Business coaching
 • Diet coaching

Coaching

Popraw jakość swojego życia w domu, w pracy, z rodziną i bliskimi. Popraw swoje zdrowie, swoją sylwetkę, swoją kondycję fizyczną zmieniając nawyki żywieniowe poprzez zakup i udział w sesjach coachingowych.

Jako coach

Jestem Coachem i terapeutą TSR, pracującym w oparciu o kodeks etyczny i standardy International Coach Federation (ICF) oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Z wykształcenia i pasji jestem także dietetykiem. Skończyłam studia wyższe i wiele kursów w tym zakresie. W oparciu o wytyczne autorytetów w tym zakresie stworzyłam skuteczny autorski program wspierający utrzymanie dobrej kondycji i sylwetki FIT.

Skuteczność mojego coachingu i diet coachingu opiera się przede wszystkim na:
 • celowości
  Pracy na celach zorientowanych w czasie i sprawdzaniu jak to, co dzieje się podczas coachingu, koresponduje z postawionymi celami.
 • partnerstwie
  Zbudowaniu relacji, w której zarówno coach jak i klient doskonale zna swoje role i odpowiedzialność oraz wspólnie pracują nad realizacją celów klienta.
 • zaufaniu
  Bazowaniu na poufności i przekonaniu o posiadaniu przez klienta wszelkich zasobów do realizacji jego celów – praca coacha opiera się na odblokowaniu potencjału, a następnie dostarczeniu niezbędnego wsparcia.
 • Business - coaching
  Wsparcie w wyjściu poza schematy myślenia i działania w życiu zawodowym/w życiu codziennym, a tym samym zdefiniowanie i wypracowanie skutecznej drogi przejścia przez zmianę.
 • Carier - coaching
  Wsparcie w określeniu „talentów” i preferencji rozwoju osobistego a tym samym zdefiniowanie i wypracowanie skutecznej drogi dojścia do celów zawodowych/osobistych.
 • Diet - coaching
  wsparcie w realizacji postanowień dotyczących zdrowego trybu życia poprzez pracę nad motywacją, wytrwałością i stworzeniem nowego „nawyku” oraz przygotowanie odpowiednich do potrzeb i możliwości programów dietetycznych.
 • Umawiam się na spotkanie 60-75 min w formie:
  • spotkania osobiste
  • sesje zdalne ( skype, zoom itp.)
  • sesje telefoniczne
 • Wraz z klientem dokonuję szczegółowej analizy – potrzeb i oczekiwań klienta, jego celów pracy w ramach sesji coachingowych, zakresu współpracy i oczekiwanych efektów.
 • Podczas kolejnych sesji koncentrujemy się na wyłapaniu wszystkich niewłaściwych przekonań, nawyków, a także na analizie najbliższego otoczenia klienta. Sprawdzamy, jakie zasoby i umiejętności klient już posiada, a jakie powinien zdobyć lub podnieść na wyższy poziom, żeby móc zrealizować zakładane cele.
 • Tworzymy wspólnie plan działania i rozkładamy harmonogram działania w ściśle określonym czasie.
 • W oparciu o plan klient przepracowuje przy moim wsparciu niewspierające go przekonania, a także wypracowuje nawyki sprzyjające realizacji celów. Cały czas wspieram Klienta przy wprowadzaniu planu w życie.

Dzięki kilku sesji rozłożonym w czasie i pracy Klient wprowadza w życie nowe nawyki i odmienia życie swoje i swojej rodziny. Zmienia swoje przyzwyczajenia żywieniowe i wprowadza zdrowy tryb życia. Takie zmiany często owocują lepszą komunikacją z innymi osobami oraz poprawą relacji , co wpływa na podniesienie samooceny. Takie zmiany wpływają na lepszą kondycję fizyczną, lepsze samopoczucie, co również wpływa na samoocenę.

 • Pakiet powyżej 5 sesji ważny jest osiem miesięcy od daty zakupienia, przy czym pierwsza sesja odbywa się do 30 dni od daty zakupu.
 • Sesja coachingowa trwa 60/75 min.
 • Sesje przeprowadzane są za pośrednictwem telefonu/ komunikatora np. Skype, Zoom albo osobiście na terenie Warszawy.
 • Sesje odbywają się co 7 do 10 dni. Wspólnie uzgadniamy terminy.
 • Jest możliwość płatności w ratach.
 • Indywidualne doprecyzowanie oferty do potrzeb i możliwości klienta – po pierwszym kontakcie z klientem.

Carier coaching

 • Budowanie pewności siebie
 • Definicja preferowanych ścieżek kariery
 • Budowanie wizerunku własnej marki (autoprezentacja, CV, rozmowa kwalifikacyjna)
 • Osiąganie celów zawodowych
 • Asertywność i komunikacja
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wypalenie zawodowe
Oferta
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • 1-2 sesje coachingowe, każda w wymiarze 60-75 min
  • początek planu robienia porządków w głowie, czyli jak pozbyć się chaosu
  • możliwość zdefiniowania, co nie działa i decyzja, co należy zmienić
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • poznasz swoje przekonania, które wspierają lub hamują Twoje działania w życiu
  • możliwość rozgrzania w sobie energii do działania i potrzebnych zmian w życiu
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 5 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu a następnie zostanie opracowany plan działania
  • zdefiniowaną preferowaną ścieżkę kariery zawodowej na bazie „talentów”
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające budowanie wizerunku własnej marki
  • techniki komunikacji i współpracy jak znaleźć rozwiązanie konfliktu w pracy lub domu
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • listę zalecanych książek, które będą dodatkowym wsparciem i inspiracją do rozwoju
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w dwóch ratach
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 9 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu a następnie zostanie opracowany plan działania
  • określisz Twoje wyzwania, cele, marzenia i pragnienia
  • wypracowaną ścieżkę kariery zawodowej na bazie „talentów” wraz z harmonogramem działania
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające budowanie wizerunku własnej marki
  • techniki komunikacji i współpracy jak znaleźć rozwiązanie konfliktu w pracy lub domu
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • stworzysz kilkanaście (albo i więcej!) opcji dojścia do celu
  • ułożysz plan działania, który będzie realny i opisany małymi krokami
  • zwiększysz pewność siebie
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • listę zalecanych książek, które będą dodatkowym wsparciem i inspiracją do rozwoju
  • szybkie telefony „na cito”, jeśli jakiś temat nie może czekać do kolejnej sesji
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w dwóch lub trzech ratach
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 20 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu a następnie zostanie opracowany plan działania
  • określisz Twoje wyzwania, cele, marzenia i pragnienia
  • wypracowaną ścieżkę kariery zawodowej na bazie talentów wraz z harmonogramem działania
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające budowanie wizerunku własnej marki
  • techniki komunikacji i współpracy jak znaleźć rozwiązanie konfliktu w pracy lub domu
  • zwiększysz pewność siebie
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • stworzysz kilkanaście opcji dojścia do celu
  • ułożysz plan działania, który będzie realny i opisany małymi krokami
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • listę zalecanych książek, które będą dodatkowym wsparciem i inspiracją do rozwoju
  • szybkie telefony "na cito", jeśli jakiś temat nie może czekać do kolejnej sesji
  • możliwość stałego kontaktu mailowego i telefonicznego pomiędzy sesjami
  • sesję follow up po skończeniu spotkań
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w ratach

Business coaching

 • Rozwój kompetencji managerskich
 • Obszar efektywności i automotywacji
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Asertywność i komunikacja
 • Plan działania podczas kryzysu
 • Strategie zarządzania konfliktem
 • Tworzenie strategii działania
Oferta
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • 1-2 sesje coachingowe, każda w wymiarze 60-75 min
  • poznanie własnych silnych stron i obszarów do rozwoju
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • definicję co możesz, co chcesz a co należy zmienić
  • poznasz swoje przekonania, które wspierają lub hamują Twoje działania w życiu
  • możliwość rozgrzania w sobie energii do działania i potrzebnych zmian w życiu
  • krótkoterminowy plan działania rozwojowego
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 5 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • poznanie własnych silnych stron i obszarów do rozwoju
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • zdefiniowaną preferowaną ścieżkę kariery zawodowej na bazie „kluczowych talentów”
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające budowanie i rozwój kluczowych talentów
  • techniki komunikacji i współpracy jak znaleźć rozwiązanie konfliktu w pracy lub domu
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • listę zalecanych książek, które będą dodatkowym wsparciem i inspiracją do rozwoju
  • dostosowany do możliwości indywidualny plan działań rozwojowych
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w dwóch ratach
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 9 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • poznanie własnych silnych stron i obszarów do rozwoju
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu a następnie zostanie opracowany plan działania rozwojowego
  • zdefiniowaną preferowaną ścieżkę kariery zawodowej na bazie „kluczowych talentów”
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające budowanie i rozwój kluczowych talentów
  • techniki komunikacji i współpracy jak znaleźć rozwiązanie konfliktu w pracy lub domu
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • stworzysz kilkanaście (albo i więcej!) opcji dojścia do celu
  • ułożysz plan działania, który będzie realny i opisany małymi krokami
  • zwiększysz pewność siebie poprzez zdobycie kluczowych do określonej przez ciebie roli kompetencji
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • listę zalecanych książek, które będą dodatkowym wsparciem i inspiracją do rozwoju
  • szybkie telefony „na cito”, jeśli jakiś temat nie może czekać do kolejnej sesji
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w dwóch lub trzech ratach
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 20 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • poznanie własnych silnych stron i obszarów do rozwoju
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu a następnie zostanie opracowany plan działania rozwojowego
  • zdefiniowaną preferowaną ścieżkę kariery zawodowej na bazie „kluczowych talentów”
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające budowanie i rozwój kluczowych talentów
  • techniki komunikacji i współpracy jak znaleźć rozwiązanie konfliktu w pracy lub domu
  • zwiększysz pewność siebie poprzez zdobycie kluczowych do określonej przez ciebie roli kompetencji
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • stworzysz kilkanaście opcji dojścia do celu
  • ułożysz plan działania, który będzie realny i opisany małymi krokami jak dojść do profesjonalizmu kompetencyjnego
  • otrzymasz wsparcie mentorskie w zakresie rozwoju wymaganych w danej roli kompetencji
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • listę zalecanych książek, które będą dodatkowym wsparciem i inspiracją do rozwoju
  • szybkie telefony „na cito”, jeśli jakiś temat nie może czekać do kolejnej sesji
  • możliwość stałego kontaktu mailowego i telefonicznego pomiędzy sesjami
  • sesję follow up po skończeniu spotkań
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w ratach

Diet coaching

 • Zmiana nawyków żywieniowych
 • Indywidualny program dietetyczny
 • Automotywacja do aktywności fizycznej
 • Budowanie „nowych nawyków” – automotywacja
 • Wzmacnianie wiary w siebie i zwiększanie samooceny
Oferta
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • 1-2 sesje coachingowe, każda w wymiarze 60-75 min
  • informację zwrotną po wywiadzie zdrowotnych i dietetycznym
  • indywidualną, dostosowaną do preferencji i potrzeb zdrowotnych 2 tygodniową dietę
  • rozpiskę z listą niezbędnych produktów do stosowania diety (lista zakupów)
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • definicję co możesz, co chcesz a co należy zmienić
  • poznasz swoje przekonania, które wspierają lub hamują Twoje działania w życiu
  • możliwość rozgrzania w sobie energii do działania i potrzebnych zmian w życiu
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 5 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • informację zwrotną po wywiadzie zdrowotnym i dietetycznym
  • indywidualną, dostosowaną do preferencji i potrzeb zdrowotnych 5 tygodniową dietę
  • rozpiskę z listą niezbędnych produktów do stosowania diety (lista zakupów)
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • definicję co możesz, co chcesz a co należy zmienić
  • poznasz swoje przekonania, które wspierają lub hamują Twoje działania w życiu
  • możliwość rozgrzania w sobie energii do działania i potrzebnych zmian w życiu
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające automotywację do zmiany nawyków
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • dostosowany do możliwości indywidualny plan działań FIT (dieta, motywacja, ruch)
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w dwóch ratach
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 9 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • informację zwrotną po wywiadzie zdrowotnym i dietetycznym
  • indywidualną, dostosowaną do preferencji i potrzeb zdrowotnych 5 tygodniową dietę
  • rozpiskę z listą niezbędnych produktów do stosowania diety (lista zakupów)
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • definicja co możesz, co chcesz a co należy zmienić
  • poznasz swoje przekonania, które wspierają lub hamują Twoje działania w życiu
  • możliwość rozgrzania w sobie energii do działania i potrzebnych zmian w życiu
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające automotywację do zmiany nawyków
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • dostosowany do możliwości indywidualny plan działań FIT (dieta, motywacja, ruch)
  • plan utrzymania wypracowanej sylwetki, bez możliwości wystąpienia efektu „jojo”
  • szybkie telefony „na cito”, jeśli jakiś temat nie może czekać do kolejnej sesji
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w dwóch lub trzech ratach
 • Co otrzymujesz w ramach tej inwestycji?:
  • do 20 sesji coachingowych, każda w wymiarze 60-75 min
  • informację zwrotną po wywiadzie zdrowotnym i dietetycznym
  • indywidualną, dostosowaną do preferencji i potrzeb zdrowotnych 5 tygodniową dietę
  • rozpiskę z listą niezbędnych produktów do stosowania diety (lista zakupów)
  • określisz, na co masz w życiu wpływ a na co nie warto tracić energii i czasu
  • definicję co możesz, co chcesz a co należy zmienić
  • poznasz swoje przekonania, które wspierają lub hamują Twoje działania w życiu
  • możliwość rozgrzania w sobie energii do działania i potrzebnych zmian w życiu
  • narzędzia i ćwiczenia wspomagające automotywację do zmiany nawyków
  • określisz granice w najważniejszych obszarach życia, tak żeby być w zgodzie ze sobą i dba o siebie
  • wzmocnisz swoje poczucie własnej wartości i uwierzysz w siebie
  • dostosowany do możliwości indywidualny plan działań FIT (dieta, motywacja, ruch)
  • stworzysz kilkanaście opcji dojścia do celu i utrzymania go w przyszłości – BYCIA SUPER FIT
  • ułożysz plan działania, który będzie realny i opisany małymi krokami jak dojść do profesjonalizmu kompetencyjnego
  • otrzymasz wsparcie mentorskie w zakresie zmiany nawyków żywieniowych i życiowych
  • plan utrzymania wypracowanej sylwetki, bez możliwości wystąpienia efektu „jojo”
  • szybkie telefony „na cito”, jeśli jakiś temat nie może czekać do kolejnej sesji
  • możliwość stałego kontaktu mailowego i telefonicznego pomiędzy sesjami
  • sesję follow up po skończeniu spotkań (dalsze po DIET coachingowe wsparcie)
  • możliwość płatności jednorazowej lub płatności w ratach

Strefa Doradztwa HRDoradztwo HR w zakresie:

AC/DC

Assessment Center i Development Center to metoda badania poziomu kompetencji.

Analiza Stanowisk Pracy

Analiza stanowiska pracy dostarcza danych do zdiagnozowania efektywności funkcjonowania pracowników, organizacji pracy i zarządzania firmą, bezpieczeństwa pracy, ergonomii.

Audyt Personalny

Audyt personalny to narzędzie diagnostyczne, stosowane w celu dokonania analizy stanu personalnego w przedsiębiorstwie.

Budowanie Wywiadu Kompetencyjnego

Wywiad kompetencyjny jest narzędziem pomocnym przy ocenie poziomu kompetencji. Narzędzie, które pozwala przewidywać, jak pracownik/kandydat do pracy będzie zachowywał się w określonych sytuacjach.

Model Kompetencyjny

Model kompetencji stanowi bazę do wypracowania zbioru narzędzi, procesów i procedur, integrujących liczne funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w jeden spójny, efektywny system, mający na celu identyfikację, diagnozę i rozwój kompetencji kluczowych dla wzmocnienia wartości organizacji, realizacji strategii firmy i osiągnięcia celów biznesowych.

Model Programów Talentowych

Model Programów Talentowych to element pozafinansowego systemu motywacyjnego, narzędzie wspierające organizację w zarządzaniu sukcesją.

Model Ścieżek Karier/Księgi Sukcesji

Model Ścieżek Karier/Księgi Sukcesji to narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, które przedstawia możliwe drogi przemieszczeń pomiędzy stanowiskami (pionowe i poziome) w organizacji, a także zawiera opisane wymagania formalne i kompetencyjne, które są niezbędne, aby takie przemieszczenie (awans) było możliwe.

System Motywacyjny

System motywacyjny jest to narzędzie wspierające organizację w zarządzaniu wynagrodzeniami. Jest on oparty na stworzeniu efektywnej korelacji pomiędzy składnikami wynagrodzenia, tzw. wynagrodzenia pakietowe.

System Ocen Okresowych

System ocen okresowych (SOP) jest kompleksowym narzędziem, które wspiera efektywność i rozwój pracowników w organizacji.

System Premiowy

System premiowy to ruchoma część systemu wynagrodzeń, wspierająca realizację strategii organizacji, jej celów operacyjnych zarówno w perspektywie całej firmy, jak i poszczególnych komórek funkcjonalnych.

Wartościowanie Stanowisk Pracy

Wartościowanie pracy to metoda, która polega na opisie, analizie oraz wycenie pracy na danym stanowisku. Wynik tego procesu służy do ustalenia prawidłowych relacji między różnymi stanowiskami, prowadzi do zbudowania optymalnej struktury płac, w której różnice w wynagrodzeniu odpowiadają różnicom wydatkowanego przez pracownika wysiłku.

Strefa Kompetencji • Doświadczenie biznesowe
 • Specjalizacja trenerska
 • Dyplomy i certyfikaty
 • Projekty
 • Prowadzone Zajęcia Dydaktyczne
 • Partnerzy Biznesowi

Doświadczenie biznesowe

Architektura Personalna specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu HRM oraz w procesach rozwojowych w tym szkoleniach i coachingu. Zrealizowane projekty doradcze to przeszło kilku tysięcy godzin konsultacji w ramach równych działań na rzecz różnych firm (zarówno z sektora biznesowane, jak i administracji publicznej i samorządów). Architektura Personalna jest ceniona przez klientów za skuteczność, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do klienta i jego potrzeb. Główną dewizą Architektury Personalnej są relacje biznesowe budowane w oparciu o wiarygodność, szacunek i zaufanie.

Architektura Personalna posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Realizuje audyty organizacyjne i personalne, tworzy opisy stanowisk pracy i systemy ocen pracowniczych, przeprowadza wartościowanie pracy. Wdraża spójne systemy zarządzania kompetencjami. Opracowuje i wdraża systemy zarządzania wartością. Wspiera w opracowaniu programów talentowych i ścieżek karier.

Architektura Personalna projektuje proste i skuteczne systemy wynagradzania, systemy premiowe i systemy motywacyjne, biorąc pod uwagę realizację celów strategicznych firmy z wynagrodzeniem pracowników i przejrzystą strukturą płac. Podczas opracowywania i wdrożenia projektów doradczych Architektura Personalna efektywnie wykorzystuje nowoczesne metody i narzędzia HR, przyczyniając się do wzrostu poziomu motywacji pracowników i poprawy relacji międzyludzkich, zapewniając przy tym najwyższy standard usługi.

Architektura Personalna wspiera organizację w działań ich rozwojowych. Przygotowuje i realizuje w oparciu o analizę potrzeb działania rozwojowe w tym procesy coachingowe.

Specjalizacja trenerska

Architektura Personalna Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w tym szczególnie w ramach obszarów związanych z oceną pracowników, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym a także szkolenia z tematyki komunikacji, budowania zespołu, zarządzania sobą w czasie, przywództwa.

Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych znacznie przekracza 4000.

Architektura personalna jest ceniona przez klientów. Wysokie oceny oraz referencję otrzymywane po realizacji projektu szkoleniowego są tego dowodem. Poniżej kilka otrzymanych podziękowań od klientów:

 • Zajęcia były na tyle inspirujące, że zaczęłam się poważnie zastanawiać nad związaniem swojej przyszłości zawodowej z AC/DC - uczestniczka Izabela G.
 • Dziękujemy za ciekawe i inspirujące szkolenie – Jakub O.
 • Bardzo dziękuję za za ciekawe zajęcia i możliwość wzięcia w nich udziału - Jadzia H.
 • Dziękuję za interesujące szkolenie i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnym:) - Katarzyna K.

Dyplomy i certyfikaty

Dyplomy
 • Dyplom magistra inżyniera żywienie człowieka- dietetyka na wydziale Żywienie człowieka i WGD
 • SGGW-AR Warszawa (nr dyplomu 572/90)
 • Dyplom Dietetyki stopień I – Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia (IDiPZ/0348/2018)
 • Dyplom Dietetyki stopień II – Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia (IDiPZ/0365/2018)
 • Dyplom Dietetyki stopień zaawansowany – Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia (IDiPZ/0396/2018)
 • Dyplom Psychodietetyki – Instytut Dietetyki i Promocji Zdrowia (IDiPZ/0411/2018)
 • Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Certyfikaty
 • Certyfikat Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Business Practitioner in the Art of NLP – Yans Cron Consulting Group
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie
 • Certyfikat Facet5 (akredytacja na prowadzenie testów psychometrycznych)
 • Certyfikowany Asesor Akademia Asesora Ernst & Young sp z o.o. Academy of Business sp. k.,
 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School  Sp. z o. o.
 • Certyfikat Moderatora Design Thinking – Design Thinking Instutute
 • Certyfikat Coacha Biznesu NOVO™ (XIV-WAW/02) akredytowany przez ICF (International Coach Fedaration)
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (1195/2018) – Laboratorium Edukacji i Terapii SR
 • Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™- Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego
 • Certificate of Course Comletion Dietetisc First Cycle -Institute for Dietetics and Health Promotion
 • Certificate of Course Comletion Dietetisc Second Cycle -Institute for Dietetics and Health Promotion
 • Certyfikat Dietetyki III stopień (zaawansowany) -Institute for Dietetics and Health Promotion
 • Certyfikat Psychodietetyki -Institute for Dietetics and Health Promotion
 • Certyfikat Nowoczesne Metody Zarządzania projektami HR (Agile, Lean, Design Thinking) – HR Business Partner i Bee Talents

Zrealizowane Projekty Doradcze i Szkoleniowe Dla Organizacji

 • Guardian Częstochowa
 • Bank Millenium
 • PKP LHS S.A.
 • PGE S.A.
 • PSG S.A.
 • Auchan Polska Sp. z o. o.
 • Kronopol S.A.
 • Intar sp z o.o.
 • SKRAW-MECH Sp. z o.o.
 • NOVOL sp. z.o.o.
 • De Heus sp. z o.o.
 • UNIKADR
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Naczelna Izba Skarbowa
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Krajowy Ośrodek EFS – Centrum Projektów Europejskich
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach UKSW w Warszawie
 • Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
 • Urząd Gminy Szydłowo
 • Urząd Gminy Kuczbork-Osada
 • Urząd Gminy Lubowidz

Prowadzone Zajęcia Dydaktyczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • WSZiP im H. Chodakowskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Łódzka

Partnerzy Biznesowi

 • Kompetea
 • WIK Consulting
 • Open Training
 • MDDP Akademia Biznesu
 • Projektgamma
 • Berndson Szkolenia
 • Dom Wiedzy
 • IBD Business School
 • HSB Human Solution for Business
 • COMBIDATA Poland MEMBER OF ASSECO GROUP
 • ITS Education
 • F5 Konsulting
 • Extreme Management Solutions
 • Centrum Doradztwa Personalnego
 • Quality&Perspective

Strefa KontaktowaFormularz Kontaktowy